Assessing the detection zones of radar stations with the additional use of radiation from external sources

Igor Ruban, Hennadii Khudov, Vitaliy Lishchenko, Oleksandr Pukhovyi, Serhii Popov, Ruslan Kolos, Taras Kravets, Nazar Shamrai, Yuriy Solomonenko, Iryna Yuzova
2020 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
doi:10.15587/1729-4061.2020.216118 fatcat:ildievzxnvfzbicix3dx7znvsi