MUTAFAKKIR ALLOMALARIMIZNING MA'RIFATGA QO'SHGAN HISSALARI

D. M. Ergashev Sobirov Jamshidbek
2022 Zenodo  
"Ilm-ma'rifatga qiziqishi sust millatning, kelajagi ham bo'lmaydi" I.A.KARIMOV. Ma'rifat – ta'lim-tarbiya, iqtisodiy, siyosiy, falsafiy, diniy, g'oyalar majmui asosida kishilarning ong-bilimini, madaniyatini o'stirishga qaratilgan faoliyat. "Ma'rifat" tushunchasi "ma'naviyat" va "madaniyat" tushunchalari bilan chambarchas bog'langan hisoblanadi.
doi:10.5281/zenodo.6722130 fatcat:bq2nhiwu55fcxfm2mcxiu2wb34