NESNELERİN İNTERNETİ İÇİN YENİ MESAJ İŞLEME MEKANİZMASI

Cengiz TOĞAY
2018 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
Data is the most valuable thing in Industry 4.0 Era. Devices in the industry produce a tremendous amount of data and they are stored or processed by the services. Because of the advantages of the cloud computing, Nesnelerin İnterneti için Yeni Mesaj İşleme Mekanizması Öz: Endüstri 4.0 çağında veri en önemli bileşen halini aldı. Endüstrideki cihazlar tarafından üretilen çok ciddi miktarda veriler servisler tarafından işlenmekte ya da saklanmaktadırlar. Bulut mimarilerinin sağladığı avantajlar
more » ... adığı avantajlar nedeni ile veriler artık yerel sunucular yerine İnternet ortamında yer almaktadır. Bulut bilişim sayesinde, veriler dış servisler tarafından işlenebilmektedir. Burada iki temel konu ortaya çıkmaktadır. Bunlar performans ve gizliliktir. Gerçek zamanlı uygulamalar için veri servislere mümkün olduğunca çabuk bir şekilde ulaştırılmalıdır. Gizlilik konusunda ise yalnızca verinin gerekli ve izin verilen kısımları paylaştırılmalıdır. Bu nedenle, verilerin hedeflere gönderilmeden önce işleyecek bir mekanizmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada, yöneticilerin tanımladığı kurallar ile hedefin gereksinimlere bağlı olarak çalışan yeni bir veri işleme/filtreleme mekanizması önerilmektedir.
doi:10.17482/uumfd.313311 fatcat:4eqyhalfuvehpis3rzds67ydwy