سیاست‌های امام علی (ع) در امور کشورداری از دیدگاه نهج‌البلاغه

احسان طالبی, مصطفی مزارعی, فاطمه ایرجی زاده
2019 Figshare  
اگر سیاست را تدبیر مُدُن یا اداره و مدیریت بر جامعه بنامیم دوره کوتاه حکومت حضرت علی(ع) بی‌شک ارزشمندترین میراث نظری و گران‌بهاترین تجربه عملی در عرصه اندیشه و عمل سیاسی است. دوره زمامداری ایشان اگر چه کوتاه و کمتر از پنج سال بود؛ اما به معنای کامل اخلاق سیاسی را در ابعاد مختلف حاکمیت عملی و رفتاری خود محقق کرد تحقیق حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی تحلیلی به بررسی برخی از سیاست‌های امام علی در امور کشورداری از دیدگاه نهج‌البلاغه می‌پردازد، در این مقاله ضمن معرفی کتاب
more » ... گ نهج‌البلاغه نمونه‌هایی از سیاست‌های حضرت علی (ع) در زمینه‌های مختلف امور کشورداری را در قالب شواهد و مستندات آوردیم که از آِیات قرآن برای تأیید و تکمیل سیاست‌ها بهره برده‌ایم، نهج‌البلاغه بعد از قرآن کریم، بهترین منبع برای واکاوی مباحث اسلامی در همه زمینه‌ها است لذا تلاش بر آن بوده با توجه به اهمیت سیاست در امور مربوط به اداره کشور به‌خصوص در شرایط کنونی با سرلوحه قراردادن مفاهیم برآمده از این کتاب ما را در اداره امور سیاسی کشور راهگشا باشد
doi:10.6084/m9.figshare.9974297.v2 fatcat:3kc6felyfraojamt3i5hqilfwi