Saygı Odaklı Bir Bilim İnsanına Armağan - Prof. Dr. Ruşen Keleş'in Yaşamı, Bilimsel Portresi üzerine Bir İnceleme

Mehmet KESKİN
2022 İDEALKENT  
Prof. Dr. Ruşen Keleş 19 Ağustos 1932 yılında Trabzon'un Araklı ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Trabzon'da, Cudi Bey İlkokulu'nda, ortaöğrenimini ise Kemerkaya Ortaokulu'nda tamamladı. Trabzon Lisesi'nden mezun olmasının ardından, Siyasal Bilgiler Fakültesi giriş sınavını kazanarak Mülkiye öğrencisi oldu. 1950–54 yıllarını kapsayan öğrencilik döneminde, SBF Öğrenci Derneği'nde genel kurul başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve kültür kolu başkanlığı yaptı. Öte yandan Milli Türk Talebe
more » ... rasyonu altında, Cumhuriyetçi, Kemalist ve barışçıl öğrenci hareketleri içinde yer aldı. Merkezi İstanbul'da bulunan (alkollü içki karşıtı) Yeşilay Derneği'nin SBF ve Ankara'daki örgütlenme ve eğitim çalışmalarına, okul arkadaşı Cevat Geray ile birlikte öncülük etti. Prof. Keleş, Kentleşme bilimine kazandırdığı yüzlerce eserleri ile Türkiye'de Kentleşme, kent hukuku, kent bilim ve Yerel yönetimler konusunda çığır açmıştır. Prof. Keleş'in h-indeksi katsayısı 9, tüm yayınlar için aldığı atıf sayısı 1000'leri geçmiştir. 90. Yaşına girmek üzere olan bu saygı odağı bilim insanı Prof. Dr. Ruşen Keleş'in bilimsel geçmişi bağlamında birşeyler yazmanın güçlüğü bir yana bu alandaki çalışmaları bilimsel göstergeleri dikkate alan veri odaklı bu makalenin yararlı olacağı gerçeğiyle elde edilen detaylı özgeçmiş ve akademik veriler öne çıkmaktadır. Prof.Keleş' in yıllardan beri yönettiği tez danışmanlıklarına ilişkin verilere YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişilmiştir. Çalışmada ulaşılan bulgulara göre, Prof. Keleş'in akademik üretimleri ve istatistikleri ile Kentleşme, kent hukuku,yerel yönetimler ve benzer disiplinler bağlamında yetişmekte olan akademisyenler ve araştırmacılar açısından pozitif rol model olduğu gerçeği aydınlatıcı ve önemli olmaktadır.
doi:10.31198/idealkent.1117123 fatcat:mh7crfiq5vbdniaoiru6hjuvia