Odun İçerisindeki Sıcaklık Dağılımına Etki Eden Parametrelerin Farklı Sonlu Elemanlar Yazılımları İle İncelenmesi

Ahmet Serhan CANBOLAT, Burak TÜRKAN, Ömer KAYNAKLI, Akın Burak ETEMOĞLU
2018 El-Cezeri: Journal of Science and Engineering  
Bu çalışmada dikdörtgen kesitli odun malzemesinin zorlanmış taşınım ile ısıtılması işlemi incelenmiştir. Öncelikle akış alanı için korunum denklemleri (Navier Stokes) bir sonlu eleman programı yardımıyla çözülmüştür. Daha sonra yüzeydeki ortalama ısı taşınım katsayısı, türbülans modellerinden Standart k-ɛ türbülans modeli kullanılarak hesaplanmıştır. Isı transferi denklemi zamana bağlı, yüzey sınır şartları kullanılarak iki farklı sonlu eleman programı ile çözülmüştür. Malzeme içerisindeki
more » ... lık değerleri 3 farklı hız ile (1 -1,5 -2 m/s) 200 saniye sonrası için elde edilmiştir. Aynı zamanda Ansys ve Comsol programlarında farklı hava sıcaklıkları (50°C -80°C -110°C -140°C) için de analizler yapılmıştır. Denklemler için matematiksel model, Fourier ısı iletim kanunu kullanılarak oluşturulmuştur. İki farklı program kullanılarak yapılan nümerik analizin sonuçları karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu çalışmada elde edilen sonuç ile literatürde bulunan deneysel ve nümerik çalışmalardan elde edilen sonuçların karşılaştırılması yapılmış ve uyumlu olduğu görülmüştür.
doi:10.31202/ecjse.349844 fatcat:jw6vyuan6jhkxmwspb7hatre34