Rosuvastin in the treatment of hyperliproteinemia in endocrine patients: Our experience
Rosuvastatin u lečenju hiperlipoproteinemije kod endokrinoloških bolesnika - iskustva specijalne bolnice Čigota

Snežana Marinković
2021 Medicinski Glasnik Specijalne Bolnice za Bolesti Štitaste Žlezde i Bolesti Metabolizma "Zlatibor  
Medikamentna terapija za lečenje hiperlipoproteinemije se uvodi kada promena životnog stila nije dovela do željenog nivoa holesterola i triglicerida, a primenjivala se najmanje tri meseca. Izbor medikamentne terapije zavisi ne samo od težine i tipa lipidnog poremećaja, nego i od ukupnog kardiovaskularnog rizika pacijenta, kao i od ukupnog zdravstvenog stanja osobe koju lečimo. Statini su lekovi prvog izbora kod pacijenata sa povišenim ukupnim i LDL holesterolom, bez obzira da li se radi o
more » ... nom ili sekundarnom poremećaju. Kod pacijenata obolelih od endokrinoloških bolesti često je potrebno primeniti statine zbog povišenih nivoa holesterola i triglicerida, koji se nekada mogu javiti na samom početku bolesti ili u toku lečenja same bolesti. Nekada čak i samo povišen nivo masnoća u krvi može biti prvi i jedini simptom hipotireoze. Kod dijabetičara se može desiti poremećaj lipidnog statusa u smislu povećanja nivoa triglicerida, sniženja HDL i povišenja LDL holesterola. Metabolički sindrom se karakteriše abnormalnim rasporedom masnog tkiva i poremećajem lipidnog statusa, pa je potrebno korigovati telesnu težinu i u najvećem broju slučajeva uključiti statine radi korekcije nivoa lipida u krvi. U menopauzi zbog smanjenog nivoa estrogena može doći do povećanja nivoa ukupnog i LDL holesterola, kao i povećanja nivoa triglicerida, kao i sniženja nivoa HDL holesterola, što dovodi do ubrzanog procesa ateroskleroze. Poremećaj lipida u krvi se može javiti i u drugim endokrinološkim bolestima, akromegaliji, hipokorticizmu, hipopituitarizmu i feohromocitomu. Rosuvastatin Atb -Rosuvas, je lek koji sadrži aktivnu supstancu rosuvastatin-kalcijum. Primenjuje se jednom dnevno, nezavisno od obroka. Lek se prekida sa uzimanjem prilikom pojave alergijske reakcije ili trudnoće. Rosuvastatin Atb učestvuje u smanjenju LDL i povišenju nivoa HDL holesterola, ali i smanjuje stvaranje lošeg holesterola. I posle postizanja zadovoljavajuće vrednosti nivoa 1 Snežana Marinković, Specijalna bolnica Čigota. Prikaz slučaja Pacijent BT, 46 godina, leči se od šećerne bolesti, unazad 15 godina, na intenzificiranoj insulinskoj terapiji. Od početka lečenja šećerne bolesti zna za povišen nivo holesterola i triglicerida u krvi. Povišen nivo masnoća u krvi lečen je aterovastatinom. Samoinicijativno prekidao povremeno terapiju aterovastatinom. Pozitivna porodična anamneza u smislu KVS i povišenih masnoća u krvi (HLP). Objektivno: Gojazan po opštem tipu, BMI: 31 kg/m2, loše raspoložen, žali se na glavobolju i često mokrenje. Do 18. januara lečen u drugoj ustanovi, sa povremenim odlaskom endokrinologu. Na prvom pregledu u našoj ustanovi, 18. januara ove godine, visok nivo glikemije, jutarnje vrednosti do 18,0mmol/l, HBA1C: 9,8%, Holesterol: 7,90, HDL: 0,56, Trigliceridi: 18,98, AST: 46, ALT: 52. U terapiji povećane doze insulina, uključen rosuvastatin 20 mg, 1 tableta uveče, savetovana korekcija ishrane i zakazana brza kontrola svih parametara za mesec dana. Na kontroli tačno nakon mesec dana, 18. 02. 2021. godine, vrednosti jutarnje glikemije u poboljšanju, 13,2mmol/l, HBA1C: 9,0% i značajno poboljšanje nivoa holesterola i triglicerida u krvi. Nivo holesterola u krvi je 5,21, HDL: 0,60, Trigliceridi: 13,10, nivo AST: 22, ALT: 13. Pacijent je izgubio 4 kilograma u telesnoj težini, što je takođe doprinelo poboljšanju rezultata. Nastavljeno je lečenje pacijenta sa istom terapijom insulinom i rosuvastatinom. Narednu kontrolu sam zakazala za dva meseca, 13. 04. 2021 godine. Pacijent je mnogo bolje raspoložen, jer je izgubio još 5 kg u telesnoj težini i poboljšao rezultate. Novi nivo jutarnje glikemije 9,0mmol/l, HBA1C: 8,1%, što je i dalje za korekciju. Na terapiji rosuvastatinom za samo 4 meseca nivo holesterola i triglicerida je dao odličan odgovor. Sada je nivo holesterola: 4,28, HDL: 0,74, Trigliceridi: 8,00, AST: 23, ALT: 24. Pacijentu je i dalje potrebna korekcija ishrane, telesne težine, doze insulina, kao i nivoa triglicerida.
doi:10.5937/medgla2182085m fatcat:drmcxjb4pvbt7gbatw6sdw4sem