CuO-ZnO-Al2O3/γ-Al2O3 katalizatzailearen desaktibazioa dimetil eterraren sintesian

Irene Sierra, Ainara Ateka, Javier Ereña
2015 EKAIA Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzi eta Teknologi Aldizkaria  
(H2+ CO) elikatuz eta CuO-ZnO-Al2O3/γ-Al2O3katalizatzailea erabiliz egindako dimetil eterraren sintesi zuzenean, garrantzitsua da koke deritzon karbonodun materiala ezartzearen ondorioz gertatzen den desaktibazioa. TPO analisien emaitzek eta erreakzio-produktuen denborarekiko bilakaerak erakusten dute kokeak CuO-ZnO funtzio metalikoa desaktibatzen duela. Koke hori metanolaren sintesi-erreakzioarekin paraleloan eratzen da, eta eragina dauka metanolaren sintesi-erreakzioan. Hidrokarburoak sortzen
more » ... dituzten erreakzioek, aldiz, ez dute jasaten desaktibazioaren eragina.
doi:10.1387/ekaia.13684 fatcat:3gqjaynk7jd4hkqr5yiv7nt3wy