Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gerekli Standartlar: Biyomedikal Yayınların Yazımı ve Değerlendirilmesi Ekim 2008'de güncellenmiştir

Uluslararası Tıp, Dergileri Kurulu
unpublished
fatcat:lppy6p3djjb2vkkub4chjbtvee