Mobilnost študentov v primerjalni perspektivi: Slovenija in Nizozemska [chapter]

Maruša Komotar
2020 Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja  
Ena najvidnejših dejavnosti visokošolske internacionalizacije je zagotovo mobilnost študentov, ki se jo v Evropi že od leta 1987 precej intenzivno podpira v okviru programa izmenjav Erasmus, v katerem je do danes sodelovalo več kot tri milijone študentov. 1 Evropa je tudi vodilna svetovna regija, kar zadeva delež dolgoročno mobilnih študentov, ki so vpisani na visokošolske zavode v tujini za celotno obdobje študija. Uspeh programa Erasmus, pa tudi naraščajoči interes neevropskih študentov za
more » ... dij v Evropi, sta pomembno prispevala k razvoju politik (internacionalizacije in) mobilnosti v okviru bolonjskega procesa. S podpisom Bolonjske deklaracije (1999) se je 29 namreč držav Evropskega visokošolskega prostora (v nadaljevanju EVP), vključno s Slovenijo in Nizozemsko, zavezalo h krepitvi mobilnosti študentov, učiteljev, raziskovalcev in administrativnega osebja. V ta namen je bil leta 2009 na leuvenski konferenci opredeljen precej ambiciozen cilj, da bo leta 2020 vsaj 20% diplomantov iz EVP del svojega študija ali usposabljanja preživelo v tujini (Leuven Communiqué, 2009) . Tri leta kasneje je bila v Bukarešti sprejeta strategija Mobility for Better Learning in s tem deset ključnih ukrepov za bolj uravnoteženo mobilnost na institucionalni, nacionalni in nadnacio-1 Prispevek govori o programu Erasmus, ki se v obdobju 2014-2020 izvaja kot Eras-mus+ , ki vključuje obstoječe programe EU na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa. Mobilnost študentov v primerjalni perspektivi: Slovenija in Nizozemska Maruša Hauptman Komotar r aziskovanje v vzgoji in izobr aževanju: mednarodni vidki vzgoje in izobr aževanja 92
doi:10.32320/978-961-270-324-0.91-107 fatcat:issnzicw7vhebjb6ynmze6xqei