Effects of L-Tryptophan and Melatonin on Seed Germination Performance of Radish and Spinach in Low and High Temperature Conditions

Fatih Hancı, Harun Ünal, Ali Arslan
2019 Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi  
Özet. Bu çalışmanın amacı L-Triptofan ve Melatonin uygulamalarının farklı sıcaklık koşullarında turp ve ıspanak tohumlarının çimlenme özellikleri üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Farklı konsantrasyonlarda L-Triptofan (125, 250, 375 ppm) ve Melatonin (5, 10, 25 µM) ile muamele edilmiş tohumlar, optimum (21 ˚C), üşüme stresi (7˚C) ve yüksek sıcaklık (35 ˚C) koşullarında çimlenme testlerine tabi tutulmuştur. Distile su ile muamele edilmiş tohumlar kontrol olarak kabul edilmiştir. Denenen
more » ... ştir. Denenen hormonlar, düşük sıcaklıkta (7 ˚C) turp tohumlarının ortalama çimlenme süresi, %50 çimlenme oranına ulaşma süresi ve taze ağırlık sonuçları üzerine önemli etkiler oluşturmuştur. Bu sıcaklık derecesinde, 10 µM melatonin uygulaması, ortalama çimlenme süresini ve tohumların %50 çimlenme oranına ulaşma süresini, hormon uygulanmamış tohumlara göre uzatmıştır. 125 ppm ve 250 ppm L-Triptofan uygulaması yaş ağırlık değerlerini artırmıştır. Ispanak tohumlarında düşük sıcaklık koşulunda (7 ˚C) hormon uygulamalarının en büyük etkisi %50 çimlenmeye ulaşmak için gerekli süre özelliğinde gözlenmiştir. L-Triptofan' ın 375 ppm dozu bu süreyi kontrole göre kısaltırken, 25 µM melatonin uygulaması ise uzatmıştır. Abstract. The aim of this study was to evaluate the effects of L-Tryptophan and Melatonin treatments on germination of radish and spinach seeds under different temperature conditions. Treated with different concentrations of L-Tryptophan (125, 250, 375 ppm) and Melatonin (5, 10, 25 µM) seeds were subjected to germination tests at optimum (21 ˚C) chilling stress (7 ˚C) and high temperature (35 ˚C) conditions. Treated with distilled water seeds were considered as control. The tested hormones had significant effects on the average germination time; the time to reach 50% germination rate; and the fresh weight results of the radish seeds at low temperature (7 ˚C) condition. At this temperature, the treatment of 10 µM melatonin prolonged the mean germination time and the time to reach 50% germination rate of the seeds compared to the hormone untreated seeds. 125 ppm and 250 ppm L-Tryptophan treatments increased the fresh weight values. The greatest effect of the hormone treatment in spinach seeds was observed in the time to reach 50% germination rate at low temperature condition (7 ˚C). The 375 ppm dose of L-Tryptophan shortened this it as compared to the control, while 25 µM melatonin treatments prolonged this period.
doi:10.24180/ijaws.570673 fatcat:fstnqouz7rgs5g27zfdg4xupt4