De OV-fiets binnen het studentenreisproduct

Suzanne Steegman
2018 Agora  
Elke Utrechtse student kent de beroemde (of eigenlijk beruchte) buslijn 12 die het centraal station met de universiteitscampus De Uithof verbindt. Dagelijks reizen 27.000 reizigers met de bus, waarbij lange wachtrijen en volle bussen leiden tot grote ergernissen. Daarnaast is er sprake van onbetrouwbare reistijden en van een overbelasting van het wegennetwerk. Nog even en dan is dat verleden tijd. De buslijn wordt vanaf volgend jaar vervangen door de Uithoflijn, een grotendeels op gescheiden
more » ... rastructuur rijdende tram met een kortere reistijd en grotere capaciteit. Hoewel de Uithoflijn naar verwachting een belangrijke oplossing biedt voor het capaciteitsprobleem, wordt door verdere groei van De Uithof voorspeld dat ook de tram in 2025 haar maximale capaciteit bereikt. De Uithof levert een belangrijke bijdrage aan de innovatiekracht, kenniseconomie en concurrentiepositie van de regio Utrecht. Om te kunnen blijven groeien is het van belang dat de bereikbaarheid van De Uithof gewaarborgd blijft. Een goede bereikbaarheid stimuleert de economie en werkgelegenheid in de regio. Op dit moment staat de bereikbaarheid van de campus onder druk. Als mogelijke oplossingen wordt nagedacht over een tweede Uithoflijn door de Studenten stappen in en uit de bus op het Janskerkhof in het centrum van Utrecht. Foto: Jan Hof EETCULTUREN 36 AGORA 2018 -2 DE OV-FIETS BINNEN HET STUDENTENREISPRODUCT Reiskosten zijn de cruciale factor zijn in de afweging van studenten
doi:10.21825/agora.v34i2.10092 fatcat:6vgi2eyxcnay7nuu7u4cipuxwi