MARKETING COMPONENTS OF THE REGIONAL ENVIRONMENT IN THE HEALTH CARE SYSTEM
МАРКЕТИНГОВІ КОМПОНЕНТИ РЕГІОНАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ'Я

2021 Vìsnik Čerkasʹkogo unìversitetu. Serìâ Ekonomìčnì nauki  
У статті здійснено аналіз зв'язку між лояльністю основних стейкхолдерів регіону (місцеве населення, представники бізнес-структур та гості регіону) та конкурентоспроможністю територіальної одиниці за показником рівня здоров'я. Аналіз здійснено з використанням статистичного пакета STATISTICA 10 за допомогою проведення канонічного кореляційного аналізу. Сформовано комплекс основних маркетингових компонентів регіонального середовища в системі забезпечення здоров'я. Запропоновано авторське
more » ... поняття «здоровий імідж» з акцентуванням уваги на територіальному іміджі та його складових та підходів до його розроблення та посилення. Ключові слова: диспропорції розвитку регіонів; конкурентоспроможність регіонів; здоровий імідж регіону; SOAR-аналіз; канонічний кореляційний аналіз; здорова поведінка; регіональна політика; маркетинговий інструментарій.
doi:10.31651/2076-5843-2021-4-21-32 fatcat:croaasepv5bbjodhamhddgsqee