DİREKT ASİT LİÇİ İLE BASTNAZİT CEVHERİNDEN LANTANYUM VE SERYUM KAZANIMI

Sait KURSUNOGLU, Soner TOP, Shokrullah HUSSAİNİ, Hasan Serkan GOKCEN, Mahmut ALTİNER, Safak OZSARAC, Muammer KAYA
2020 Bilimsel Madencilik Dergisi  
The extraction of lanthanum (La) and cerium (Ce) from a bastnasite ore by direct acidic leaching was investigated. The effects of acid concentration and leaching temperature on the extraction of La and Ce from the ore were tested. Using nitric (NHO 3 ), more than 85% of the La and Ce were simultaneously extracted into leach solution whereas the La and Ce dissolutions were determined as less than 85% by using sulfuric acid (H 2 SO 4 ). The La dissolution exceeded 90% by using hydrochloric acid
more » ... hydrochloric acid (HCl); however, the Ce dissolution remained below 85% under the following conditions: solid-to-liquid ratio of 20% (w/v), the acid concentration of 20%, leaching temperature of 25 °C and leaching time of 1 h. The result revealed that HNO 3 could be used as a solvent for the maximum simultaneous extraction of the La and Ce from the bastnasite ore. The leaching temperature had no crucial effect on the dissolution of La and Ce when HNO 3 or HCl solutions were preferred as a solvating agent. However, the leaching temperature had a slight positive effect on the dissolutions of La and Ce when H 2 SO 4 was used as a solvent. ÖZ Direkt asit liçi ile bir bastnazit cevherinden lantanyum (La) ve seryum (Ce) ekstraksiyonu araştırılmıştır. Bastnazit cevherinden La ve Ce ekstraksiyonuna asit konsantrasyonu ve liç sıcaklığının etkileri test edilmiştir. Nitrik asit (NHO 3 ) kullanarak La ve Ce'un %85'ten fazlası liç çözeltisine alınmıştır ancak çözünme değerleri sülfürik asit (H 2 SO 4 ) kullanıldığında %85'ten az olarak belirlenmiştir. La çözünümü hidroklorik asit (HCl) kullanımıyla %90'ı geçmiştir fakat Ce çözünümü %20 (g/L) katı-sıvı oranı, %20 asit konsantrasyonu, 25 °C liç sıcaklığı ve 1 saat liç süresi şartları altında %85'in altında kalmıştır. Sonuçlar bastnazit cevherinden eş zamanlı olarak maksimum La ve Ce çözünümüne ulaşılabilmek için çözücü olarak HNO3 kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Çözücü olarak HNO 3 ve HCl tercih edildiğinde liç sıcaklığının La ve Ce çözünümüne önemli bir etki yapmadığı belirlenmiştir. Fakat çözücü olarak H 2 SO 4 kullanılmasıyla liç sıcaklığının La ve Ce çözünmeleri üzerine hafif bir pozitif etkisi saptanmıştır.
doi:10.30797/madencilik.757979 fatcat:pwgyby7au5ccfjdyowetbx6qd4