ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Кісь Галина
2022 Ekonomìčnij forum  
У статті досліджено особливості та найважливіші напрями трансформації бізнес-адміністрування підприємства в умовах становлення цифрової економіки. Розкрито тенденції розвитку цифрової економіки та її вплив на бізнес-адміністрування на підприємствах; констатовано необхідність застосування в практиці діяльності підприємства клієнтоорієнтованого підходу, враховуючи розвиток цифрової економіки та трансформаційні процеси в бізнес-адмініструванні; визначено інструменти реалізації клієнтоорієнтованого
more » ... підходу та поведінкового маркетингу у бізнес-адмініструванні підприємства; визначено роль та місце концепції безперервного вдосконалення діяльності у системі бізнес-адміністрування сучасного підприємства; проаналізовано доцільність та особливості використання реінжинірингу бізнес-процесів у системі бізнес-адміністрування як дієвого методу виходу з кризових ситуацій; здійснено декомпозицію процедури реінжинірингу підприємства на окремі послідовні етапи та під етапи; визначено тенденції змін управління людськими ресурсами як напрямку бізнес-адміністрування підприємства та напрямів використання цифрових та соціальних каналів для залучення персоналу до процесів цифровізації та формування нової цифрової організаційної культури. Розроблено рекомендації щодо ефективної побудови системи бізнес-адміністрування підприємства в умовах становлення цифрової економіки. Як основні методи дослідження виступили загальнонаукові методи: аналіз та синтез, наукова абстракція, порівняння та аналогій, метод інформаційного пошуку. Серед найважливіших напрямів трансформації бізнес-адміністрування підприємства під впливом цифровізації економіки виділено клієнтоорієнтованість, створення та розвиток платформ для взаємодії з партнерами через формування екосистем у бізнес-середовищі, поведінковий маркетинг, побудову системи безперервних покращень та розвитку, нові підходи залучення та розвитку співробітників на основі цифрової культури. Найважливішими напрямами цифрової трансформації, що зачіпають процеси бізнес-адміністрування, є клієнтоцентричність, системи управління ціннісними пропозиціями, впровадження інноваційної культури всередині компанії тощо.
doi:10.36910/6775-2308-8559-2022-3-7 fatcat:n35r4hqfuravxhhcsgdektpafm