Verkenning Monitoringsopties Green Deal Duurzame Zorg (GDDZ) [report]

SL Waaijers- van der Loop, M Steenmeijer, MC Zijp
2021
Pagina 2 van 29 Colofon © RIVM 2021 Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde van bronvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de titel van de publicatie en het jaar van uitgave.
doi:10.21945/rivm-2021-0072 fatcat:gqlgejfe3ze73o57llke744jde