PROJEKTOVANJE TAKTOVANIH CMOS KOMPARATORA

Maćaš Varga
2022 Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu  
U ovom radu je opisano projektovanje taktovanih komparatora pomoću tri često korišćene topologije. Prikazani su najvažniji parametri koji određuju kvalitet kola. Rezultati simulacija kola na nivou lejauta sa ekstrahovanim parazitima su upoređeni sa drugim radovima.
doi:10.24867/20be01varga fatcat:6cbbx5zpdnao3h7igbpqzrpk5a