Maskuliniteter, femininiteter og arbejde — den horisontale kønsopdeling på det danske arbejdsmarked

Lotte Bloksgaard
2010 Tidsskrift for Arbejdsliv  
De fleste arbejdsfunktioner, opgaver og fag er kønsmærkede som enten 'maskuline' eller 'feminine'. Med udgangspunkt i to empiriske undersøgelser af kvinder i mandefag og mænd i kvindefag viser artiklen, hvorledes samfundsmæssige forestillinger om og koblinger mellem køn og arbejde har betydning for individuelle kvinders og mænds udformning af identitet og dermed influerer kvinders og mænds arbejdsorienteringer og arbejdsliv. Artiklen giver således en større forståelse af de
more » ... ønsmærkningsprocesser, som medvirker til at skabe kønsopdelingen på det danske arbejdsmarked.
doi:10.7146/tfa.v12i2.108860 fatcat:4sieqfrm5rddtnefncxuo4aq2u