CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YABANCI UZMANLARIN MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME DAİR RAPORLARI VE BUNLARIN UYGULANABİLİRLİĞİ

Ahmet Hakan BOSTAN
2021 Social Sciences Studies Journal  
Bu araştırmanın amacı Cumhuriyetin ilk yıllarında yabancı uzmanların Mesleki ve Teknik Eğitime katkılarını incelemektir. Nitel araştırma deseninin benimsendiği bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi kullanılmıştır. Bu kapsamda 1925-1940 yılları arasında Türkiye'ye gelen yabancı uzman raporları incelenmiştir. Doküman analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, dönemin şartlarında birçok konuda muasır medeniyetler seviyesine ulaşma çabasında olan Türkiye'nin, bu devletler
more » ... sındaki mesafeyi kapatamadığı ve günümüzde bile bu çabanın devam ettiği, yabancı uzmanların raporlarının çok sayıda değerli öneri içerdiği ve benzer tavsiyelerde bulundukları, ancak o dönemin şartlarında uygulanabilirliği düşük olduğu, kendi sosyo-kültürel yapımızın ve ülkemizin gereklilikleri dikkate alınarak yapılan eğitim reformları fayda sağlaması bakımından daha anlamlı olacağı sonucuna varılmıştır.
doi:10.26449/sssj.3189 fatcat:lcrqosxvencwfbqllgsafdpowa