In memoriam : Gyenge Csaba (1940-2021)

Enikő Bitay
2021 Erdélyi múzeum  
Gyenge Csaba akadémikus, professor emeritus Székelyföldváron született 1940. január 22-én. Középiskoláit Piskin végezte (1956), gépészmérnöki oklevelet a Kolozsvári Műszaki Egye temen szerzett (1961). Mérnöki pályáját a Kudzsiri Gépipari Vállalatnál kezdte mint technológus, majd kutatási osztályvezető. Ipari tevékenykedése alatt a komplex felületek megmunkálásával, valamint a különleges fogazatok gyártástechnológiai megvalósításaival tűnt ki, és 6 innovációt dolgozott ki, amelyekre oklevelet
more » ... ott, és hasznosan alkalmazták az iparban. 1970-ben sikeresen versenyvizsgázott a Kolozsvári Műszaki Egyetem Gépgyártás-technológia Tanszékére, tanársegédnek. Végigjárva az egyetemi fokozatok valamennyi lépcsőjét (1971-től adjunktus, 1979-ben a műszaki tudományok doktora lett, 1982-től egyetemi docens, 1990-től doktorátusvezető egyetemi tanár, 2010-től professor emeritus), 1996 és 2004 között tanszékvezető egyetemi tanár volt. 2005-ben 5 éves hosszabbítást kapott, és a 70. év betöltése után professor emeritusként folytatja oktatói és kutatási tevékenységét. 1994-ben, illetve 1995-ben a miskolci, valamint a budapesti műszaki egyetemeken vendégprofesszorként működött. Egyetemi oktatási tevékenysége mellett folyamatos kapcsolatot tartott az ipari vállalatokkal, valamint kutatóintézetekkel, és több mint 29 kutatási program keretében dolgozott mint témavezető, illetve kutató. Ugyanakkor 6 európai kutatási programban vett részt (4-ben mint főkoordinátor). Gyenge Csaba első lényeges ipari kutatása és megvalósítása a hadiiparban volt. Az általa felállított nagy terjedelmű egyenletrendszer megoldása az első román elektronikus számítógépen (DACICC 1) volt lehetséges, a Román Akadémia kolozsvári fi ókja keretében, mint e számítógép első ipari alkalmazása. További ipari megvalósításai: a szerszámgépeknél alkalmazott különböző fogaskerékhajtások pontosságának növelése. Az általa kifejlesztett, váltakozva forgácsoló csigamaróért román szabadalmat kért, és igen jó eredményeket ért el. A romániai tudományos rendszer műszaki tudományok doktora fokozatát Duplex csigahajtások megmunkálásához szükséges lefejtőmarók pontosságának emelése című értekezésének megvédésével 1979-ben szerezte meg. Kutatásait ezt követően is magas szinten, nemzetközi elismertséggel fejtette ki. Főbb kutatási területei: korszerű fogaskerékgyártás, korszerű gépgyártás-technológiák, forgácsoló megmunkálások optimalizálása, szerelés-automatizálás, versenyképes termékfejlesztés, környezetbarát technológiák, gyorsprototipizálási technológiák és ezek orvosi alkalmazásai.
doi:10.36373/em-2021-1-17 fatcat:nivp5ao56fct3h5jpixox7k5se