THE AESTHETIC FEATURES OF KOREAN ALPHABETIC SYSTEM-HANGUL

M. Ertan GÖKMEN
1973 Dil Dergisi  
The Korean alphabet, Hangul, is the unique alphabet which has a definite production process. All of the letters of Hangul can be defined in terms of production according to their aesthetic features. The main consonants were produced due to the articulation places in the mouth and the others were produced adding some other additional strokes on them. Vowels are based on the cosmic representation which consist of three original letters where the others are produced upon these three letters. KORE
more » ... hree letters. KORE ALFABESİ-HANGUL'UN ESTETİK ÖZELLİKLERİ Özet Hangul olarak bilinen Kore Alfabesi oluşturulma süreçleri bakımından özel bir alfabedir. Hangul içerisinde yer alan bütün harflerin estetik özellikleri bakımından oluşumları açıklanabilmektedir. Temel ünsüzler temsil ettikleri seslerin ağızda söyleyiş yerlerine göre yapılmış, diğer ünsüzler de bu temel ünsüzlere eklenen bazı çizgilerle şekillendirilmiştir. Ünlüler ise evrensel imgelemeden meydana gelen üç temel harften oluşturulmuştur. Diğer ünlüler de bu üç temel harften kaynaklanmaktadır.
doi:10.1501/dilder_0000000077 fatcat:xamruztejrfvdjzs7akiqwk4ni