Pragmatics of word-formative action. (A continuation of M. Honowska's thought on word-formative techniques of becoming)
Pragmatyka słowotwórczego działania (Kontynuacja myśli Marii Honowskiej o technikach stawania się form słowotwórczych)

Krystyna Waszakowa
2015 LingVaria  
doi:10.12797/lv.10.2015.19.06 fatcat:stzklpcpgfe6pfxzgk6hie3lne