Enhancement of nonlinear optical activity in new six-branched dendritic dipolar chromophore

Junkuo Gao, Yuanjing Cui, Jiancan Yu, Wenxin Lin, Zhiyu Wang, Guodong Qian
2011 Journal of Materials Chemistry  
doi:10.1039/c0jm03367g fatcat:wtjrixcwfzfi3jtpvm4tc2miuu