ANALYTICAL STUDY OF THE ROAD INFRASTRUCTURE'S LAND CONSUMPTION IN POLAND FOR THE YEARS 2010–2014 – IN TERMS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Studium analityczne terenochłonności infrastruktury drogowej w Polsce dla lat 2010-2014 w aspekcie ekologicznych wymogów zrównoważonego rozwoju

Izabela Dembińska
2017 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki  
doi:10.18276/ptl.2017.37-24 fatcat:zsnsicm6pzbihfdyiabevgjzcu