THE ESSENCE AND STRUCTURE OF INTERACTIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES

Алла Кучай
2019 Collection of Scientific Papers of Uman State Pedagogical University  
У статті розглядаються теоретичні аспекти сутності, структури інтерактивних педагогічних технологій та основи формування готовності майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до застосування інтерактивних педагогічних технологій у професійній діяльності. З'ясовано, відсутність єдиної освітньої структури інтерактивних педагогічних технологій. Зазначено, що застосування інтерактивних педагогічних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти здійснюється за умови безпосереднього
more » ... тілення в освітній педагогічній діяльності з дітьми дошкільного віку запропонованої нами структури інтерактивних педагогічних технологій, яка набуває таких властивостей і станів, що забезпечують можливість ефективно організовувати освітню діяльність та оптимально нею управляти. Ключові слова: сутність, структура інтерактивних педагогічних технологій, педагогічна технологія, професійна готовність, майбутні педагоги закладів дошкільної освіти, інтерактивні педагогічні технології, освітня діяльність, діти дошкільного віку.
doi:10.31499/2307-4906.4.2019.200166 fatcat:dtxeh6ormzcllfccnlw5zuoxbe