Integratyvus požiūris į verslo strategijos koncepcijas

Virginijus Tamaševičius
1996 Ekonomika  
Trafaretu yra tapusi frazė, kad įmonių išgyvenimo sėkmė rinkos ekonomikos sąlygomis priklauso nuo jų sugebėjimo panaudoti savo išteklius ir pajėgumus rinkos poreikiams tenkinti. Antra vertus, dažnai pasigirsta argumentų, kad sėkmingai dirbančios įmonės pačios susikuria rinką. Šios dvi nuomonės išreiškia du skirtingus požiūrius į įmonių strategijų prigimtį. Ar įmonė yra tik aplinkos užgaidų vykdytoja, ar pati yra pagrindinis aplinką kuriantis subjektas? Atsakymą į šį klausimą pateikia įmonės
more » ... tegijos teorija, kurios pagrindinis tikslas -paaiškinti, kaip pasiekiama harmonija tarp įmonės ir jos aplinkos. Problema yra ta, kad nėra vieno atsakymo į šį klausimą. Skirtingos teorijos, įvairios mokyklos nevienodai aiškina įmonės ir jos aplinkos sąveiką. Straipsnyje pateikiamos skirtingos verslo strategijos sampratos koncepcijos, analizuojami jų tarpusavio ryšiai ir poveikis strategijoms realizuoti, visų pirma įmonėse, veikiančiose pertvarkos ekonomikos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. 1_ Strategijos koncepcijų klasifikavimo kriterijai Sumaištis aiškinant strategiją prasideda nuo jos apibrėžimo. H. Mintzbergas pateikia keturias skirtingas strategijos interpretacijas: 1) strategija kaip planas (plan), 2) strategija kaip kelias (pa/lem), 3) strategija kaip pozicija (position), 4) strategija kaip perspektyva (perspective) [8, p. 11]. Šios interpretacijos rodo, kad skirtingi autoriai labai nevienodai įsivaizduoja, kas yra įmonės strategija, kokia jos prigimtis. Galima išskirti du pagrindinius kriterijus, skiriančius visas koncepcijas, pretenduojančias aiškinti strategijos prigimtį. Pirmiausia tai prioritetas, teikiamas išori-
doi:10.15388/ekon.1996.16377 fatcat:m2p3l5yfsvd3xg7tzsph6thzde