Impact of Logistics Activities on The Intention to Re-Purchase from E-Commerce Perspective

Seren Kaya, Muhammed Turğut
2018 Journal of International Scientific Researches  
The increasingly competitive nature of globalization has directly affected the production and promotion processes of businesses. In the light of these developments, the commercial activities of the businesses have faced with the concept of 'E-Commerce'. Logistics activities become the most important factor in this method developed by businesses to increase customer satisfaction. Logistic activities help to reduce the costs of businesses and ensure that products are delivered to customers in a
more » ... ick and reliable manner. In the same time, logistics activities are also directly related to customers' repurchase intentions. In this study, 159 students who have attended the E-Commerce course in Istanbul Gelisim University have participated in the survey on re-purchase perception in January, February and March and the data was analyzed and interpreted by SPSS program. The aim of the research is to determine the role of logistics activities in e-commerce and to measure customer satisfaction. According to the important findings of our research, it was examined that the choice of cargo, the ease of payment, the right product delivery and the sufficient customer service had a direct impact on the customer's intention to repurchase. Öz Küreselleşmenin etkisi ile giderek artış gösteren rekabet olgusu, işletmelerin üretim ve tutundurma süreçlerini doğrudan etkilemiş bulunmaktadır. Yaşanan bu gelişmeler ışığında işletmelerin ticari faaliyetlerine 'E-Ticaret' kavramını kazandırmıştır. İşletmelerin müşteri memnuniyetini artırmak için geliştirdikleri bu yöntemde en önemli unsur lojistik faaliyetler olmaktadır. Lojistik faaliyetler, işletmelerin maliyetlerini azaltmaya yardım ederek, ürünlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde müşterilere ulaştırılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda lojistik faaliyetler, müşterilerin tekrar satın alma niyetleri ile de doğrudan ilişkilidir. Bu çalışmada İstanbul Gelişim Üniversitesi E-ticaret dersi alan 159 öğrenci Ocak, Şubat ve Mart aylarında anket yoluyla tekrar satın alma algısı ölçülerek, SPSS programı aracılığıyla veriler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın amacı, e-ticarette lojistik faaliyetlerin rolünü belirlemek ve müşteri tatminini ölçümlemeye çalışmaktır. Araştırmamızda elde ettiğimiz önemli bulgularda, kargo seçimi, ödeme kolaylığı, doğru ürün teslimi ve müşteri hizmetlerinin yeterli olması müşterinin tekrar satın alma niyetini doğrudan etkilediği görülmüştür.
doi:10.23834/isrjournal.429828 fatcat:rvp4vvjalzfadf4htfpic2rfxu