185. - 189 [chapter]

1978 Hippel's Briefe von 1775 bis 1785  
ÖZET Bu çalışmada, farklı numaralı zımparalarla zımparalanmış ve poliüretan tutkalı (Desmodur VTKA) ile yapıştırılmış bazı ağaç malzemelerin yapışma dirençleri karşılaştırılmıştır. Deney örnekleri, Doğu kayını (Fagus orientalis L.), sarıçam (Pinus sylvestris L.), meşe (Quercus borealis L.), ceviz (Juglans regia) ve gül (Rhododendron ponticum) odunlarından hazırlanmış ve zımparalama işlemlerinde 40, 60, 120 kum zımparalar kullanılmıştır. Daha sonra, poliüretan (Desmodur VTKA) tutkalı ile
more » ... tutkalı ile yapıştırılan numuneler DIN 53255 ve TS EN 205 standartlarına göre statik yük altında çekme deneyine tabi tutularak yapışma dirençleri belirlenmiştir. Denemeler sonucunda, en yüksek yapışma direnci 120 kum zımpara ile zımparalanmış meşede, en düşük ise 60 kum zımpara ile zımparalanmış sarıçamda elde edilmiştir. ABSTRACT In this study, the bonding strength of some wood materials glued with polyurethane (Desmodur-VTKA) adhesieve and sanded with different numbers of sandpapers were compared. Specimens were prepared of Turkish beech (Fagus orientalis L.), Scotch pine (Pinus sylvestris L.), oak (Querqus boralis), walnut (Junglas regia) and rose (Rhododendron ponticum) wood and were sanded with 40, 60, 120 grits of sandpapers. Afterwards, specimens were glued with desmodur VTKA adhesieve and bonding strengths were determined by testing under the static tension loads according to the principles of DIN 53255 and TS EN 205 standarts. At the end of the tests, the highest bonding strength was obtained with oak sanded with 120 grits sandpaper and the lowest one was obtained on the Scotch pine sanded with 60 grits sandpaper.
doi:10.1515/9783110819700.358 fatcat:zlbhmavs5zep3ik3pfgmkda5qm