Bo Holmberg

Lunds, Bo Holmberg@mellost, Se
unpublished
Att översätta en dikt av den syriske poeten Muhammad al-Maghut (1934-2006) Raderna ovan är hämtade ur inledningen till en dikt på arabiska av den syriske poeten Muhammad al-Maghut (1934-2006). Jag ska strax återkomma till denna dikt för att illustrera något av den process som det innebär att översätta en dikt från arabiska till svenska. Först några ord om arabisk poesi i allmänhet och Muhammad al-Maghuts poesi i synnerhet. Poesi har alltid värderats högt i arabvärlden och särskilt den
more » ... skilt den gammalarabiska diktningen från förislamisk och tidigislamisk tid har lyfts fram som ett föredöme för senare poeter. Poesin betraktas jämte Koranen som en av den äldre arabiska litteraturens två fundament. Stora delar av den klassiska arabiska litteraturen oavsett genre citerar �itigt ur dessa båda källor. De utgör måttstocken för senare litterära alster och skänker samtidigt legitimitet åt prosan som i äldre tider hade svårt att stå på egna ben.
fatcat:xffmnpljxjcodhopymer7ypcji