rationaliseringens romantik Synkroniserende samarbejde og situationel intimitet i danske maends parforholdsfortaellinger

Anna Bach
unpublished
inspireret af lynn Jamiesons begreb om intime praksisser undersøger denne artikel en gruppe heteroseksuelle danske maends oplevelser af parforholdet som intim relation. Undersøgelsen baserer sig på semi-strukturerede interview med 22 maend, der lever sammen med såkaldte karrierekvinder, og udforsker, hvordan samlivets intimitet organiseres i parrelationer, hvor traditionelle for-skrifter for køn og familie er svaere at traekke på. artiklen identificerer et in-teressant spaendingsfelt mellem
more » ... ingsfelt mellem hverdagens ligestillingsorienterede samarbejde og en ekstra-hverdagslig romantiseret kaerestetid. Hvor samarbejdet og syn-kronisering på den ene side sikrer oplevelsen af gensidighed og ligevaerdighed, udfordrer den tidsoptimerede og rationaliserede dagligdag maendenes følelse af naerhed og naervaer. dette søges derfor i lommer af liminal partid, hvor kae-resteforholdet iscenesaettes indenfor en romantisk fortaelling om tosomhed. artiklen reflekterer afslutningsvis over forholdet mellem rationalisering og følelsesorientering og diskuterer, hvordan kommunikation i maendenes for-taellinger bliver en logik, der nedbryder dette skel. artiklen argumenterer i forlaengelse heraf for, at maendene via deres parforholdsfortaellinger forhandler en kommunikativ og følelsesorienteret maskulinitet, som bryder med kultu-relle, såvel som teoretiske, forestillinger om maend som instrumentelle og uen-gagerede i følelsesarbejdet i naere relationer.
fatcat:3xqtxebmpbb3xggcehk6vckdhm