Oddziaływanie pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego

Joanna Łubina
2021 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu  
Recesja spowodowana pandemią COVID-19 oraz wprowadzonym lockdownem była ważnym czynnikiem oddziałującym na stan finansów samorządu terytorialnego w latach 2020–2021. Pandemia wymusiła konieczność dynamicznych zmian i dostosowania się jednostek samorządu terytorialnego do nowej rzeczywistości. W artykule podjęto próbę oceny wpływu pandemii COVID-19 na sposób wydatkowania środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zaprezentowano szanse i zagrożenia wywołane pandemią COVID-19 na
more » ... funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego podyktowane zmieniającym się ustawodawstwem w zakresie dochodów i wydatków, na szczeblu gmin, powiatów i województw.
doi:10.12775/pbps.2021.024 fatcat:6kpilxgxvnegxirvqz6zotjfce