ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 2017

Triantafillos Lazaridis
2020 unpublished
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Α. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑ 2017 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ -ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Υποβλήθηκε στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διπλωματική Εργασία στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ: Επιβλέπων Διπλωματικής: Κων/νος Ποτόλιας Επίκουρος Καθηγητής Μέλος
more » ... Επιτροπής: Δημήτριος Μπαντέκας Καθηγητής Μέλος Επιτροπής: Κων/νος Καρακουλίδης Επίκουρος Καθηγητής Ημερομηνία παράδοσης: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ© 2017 Η Μεταπτυχιακή Διατριβή αυτή και τα συμπεράσματα της υπό οποιαδήποτε μορφή είναι ιδιοκτησία του συγγραφέα και του Τμήματος ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Ο υπογραφόμενος διατηρεί το δικαίωμα χρήσης και αναπαραγωγής (μερικώς ή ολικώς) του ουσιαστικού περιεχομένου της για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, ο τίτλος της διατριβής, τα όνομα του συγγραφέα, του επιβλέπων καθηγητή και του Τμήματος πρέπει να αναφερθούν. Η έγκριση της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας από το Τμήμα ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη την αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος. ............................................................... Ο υπογράφων δηλώνω ότι αυτή η διατριβή είναι απόλυτα δική μου δουλειά και έχει υποβληθεί στο Τμήμα ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών σε μερική εκπλήρωση των προαπαιτούμενων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού μου διπλώματος «Καινοτομία στην Τεχνολογία και την Επιχειρηματικότητα». Δηλώνω ότι σεβάστηκα την ακαδημαϊκή ακεραιότητα και την ηθική της έρευνας και απέφυγα κάθε πράξη που συνιστά τη λογοκλοπή. Γνωρίζω ότι η λογοκλοπή μπορεί να τιμωρηθεί με ανάκληση του μεταπτυχιακού μου διπλώματος. Υπογραφή Τριαντάφυλλος Α. Λαζαρίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής αποτελεί η μελέτη της Αντλίας Θερμότητας (Α/Θ) ως μέσον θέρμανσης και ψύξης ενός χώρου. Αναφέρονται και περιγράφονται τα μέρη (τμήματα) από τα οποία αποτελείται μία Αντλία Θερμότητας [Εξατμιστής, Συμπιεστής, Συμπυκνωτής, Εκτονωτική Βαλβίδα, Τετράοδη βαλβίδα, καθώς και οι διάφοροι αυτοματισμοί (πρεσσοστάτηςθερμοστάτης) για τον έλεγχο και λειτουργία του συστήματος]. Στη συνέχεια αναφέρονται τα είδη αντλιών θερμότητας όπως: Αντλία Θερμότητας Αέρος/Αέρος , Α/Θ Αέρος/Νερού , Α/Θ Νερού/Αέρος , Α/Θ Νερού/Νερού , Α/Θ Εδάφους/Αέρος , Α/Θ Εδάφους/Νερού. Τέλος, ακολουθεί πειραματική διαδικασία και οι απαραίτητοι υπολογισμοί για την αξιολόγηση απόδοσης μιας Αντλίας Θερμότητας Αέρος -Αέρος.
doi:10.13140/rg.2.2.16631.78248 fatcat:db634ougd5c23emnnvlymmhesm