Skolernes brugere er tilfredse - eller er de?

Palle Rasmussen
2016
Brugerundersøgelser bruges i stigende grad af kommunerne som redskab til at sikre kvaliteten på folkeskoleområdet. De kan rette sig mod at udvikle kvalitet, for eksempel gennem dialogorienterede undersøgelser, men de fleste af dem retter sig mod at kontrollere, hvor godt serviceydelserne lever op til fastsatte mål. Det sker som oftest via kvantitative undersøgelser som for eksempel spørgeskemaundersøgelser af brugernes holdninger. Artiklen diskuterer anvendelsen af sådanne brugerundersøgelser
more » ... skoleområdet. Det er rigtigt og vigtigt, at brugerne høres, men kvantitative brugerundersøgelser er et problematisk redskab, som er lidet egnet til at dokumentere brugernes erfaringer og vurderinger, og som kan bestyrke en snæver forståelse af brugeres rolle og rettigheder.
doi:10.17896/ucn.cepra.n06.47 fatcat:qyvt53dmgzey5klxyqgajk2cnq