An (Distinctive) Example of Strengtening a Validity: Self-evaluation of the School Based Action Research

Yıldız Uzuner
2018 Journal of Qualitative Research in Education  
It is important to evaluate any research effort in order to see if it is scientifically based research. It is much easier to analyze someone else's work. As action researchers, the researchers are insiders of their research efforts. On the other hand, self-evaluation of one's own research effort would strengthen the research process and provide strong basis for the future research efforts. The author has focused on the self-evaluation of the action research directed by herself. Utilizing the
more » ... luation schema offered by Malone (2014) she aims to prompt enhanced understanding about the evaluation of action research project. In conclusion, it could be approved that the schema offered by Malone is comprehensive and valid tool for evaluation action research projects. In the light of this schema the analyzed action research project is considered as scientifically based research. The author recommends the other researchers utilize this schema to evaluate their action research project. Öz. Herhangi bir araştırma projesinin bilimsel temelli olup olmadığını anlamak için değerlendirmek önemlidir. Bir başkasının araştırmasını analiz etmek çok daha kolaydır. Eylem araştırmacıları kendi araştırmalarının içinde yer alır. Öte yandan, kişinin kendi araştırma gayretlerinin öz değerlendirmesini yapması araştırma sürecini güçlendirir ve ileri araştırmalar için kuvvetli temel sağlar. Yazar kendi yönettiği bir eylem araştırmasının öz değerlendirmesine odaklanmıştır. Malone (2014) tarafından önerilen değerlendirme şemasını kullanarak eylem araştırması projelerinin değerlendirmesi için gelişmiş bir anlayış oluşturmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak, Malone tarafından önerilen şemanın kapsamlı ve geçerli bir araç olduğu kabul edilebilir. Bu şemanın ışığında analiz edilen eylem araştırmasının bilimsel temelli bir araştırma olduğu görülmüştür. Araştırmacı diğer araştırmacılara eylem araştırmalarını değerlendirmeleri için bu şemayı kullanmalarını önermektedir. Anahtar Kelimeler: Öz değerlendirme, okul temelli uygulama, eylem araştırması.
doi:10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s12m fatcat:ph4uhwd2mza7dfw7bsjvar7pia