Sağlık Alanı için Kişiselleştirilmiş Nesnelerin İnterneti Platformu

Emine Sezer, Murat Osman Ünalır, Furkan Yıldız, Akın Gümüşkavak, Nuri Akçay
2018 Academic Perspective Procedia  
Özet Bireylerin doğumlarından önce başlayan ve hayatları boyunca devam eden temel ihtiyaçlarından biri sağlıktır. Teknolojinin insanlara sunduğu gelişmeler sonucunda medikal cihazlar sadece sağlık kurumları ve personeli tarafından değil, aynı zamanda bireylerin evlerinde kişisel olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Hem bireylerin evde kullandıkları basit medikal cihazlar hem de sağlık kurumlarında verilen hizmetler nedeni ile durmadan büyüyen
more » ... verisi üretilmektedir. Son yıllarda nesnelerin interneti (IoT) kavramı akıllı sistemler için yeni bir eğilim olmuştur. Bu çalışmada, kişilere özgü sağlık verileri, ölçümleri yapıldığı medikal cihazlardan akıllı telefonlara ve cihazlara, bu cihazlardan da buluta aktarımının gerçekleştirilmesi için geliştirilen sağlık alanına özel bir nesnelerin interneti platformu anlatılmaktadır. Böylece, kişiye özel sağlık verileri hasta mahremiyeti sağlanarak kayıt altına alınacak, sorgulanabilecek ve belirlenen kurallara göre verilerdeki sapmalar doğrultusunda kişiye ve/veya sorumlu kişiye ve kurumlara uyarı hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, geliştirilmiş olan platformda ilk olarak tansiyon ve nabız bilgiler işlenmiş ve bu bilgileri kullanarak kişisel sağlık hizmetleri ve alarmlar oluşturulmuştur.
doi:10.33793/acperpro.01.01.62 fatcat:4v2w7psa2nbehnoq57mtaadi4a