J.P. Stoop, 'Om het volvoeren van een christelijke staatkunde'. De Anti-Revolutionaire Partij in het Interbellum

P. van Hees
2003 BMGN: Low Countries Historical Review  
doi:10.18352/bmgn-lchr.5823 fatcat:iwwbqxmjqbcw7gobu5uyhpufhy