Дослідження впливу ультразвукової обробки води на проростання насіння цукрового буряку

О. В. Ківа, В. В. Грибініченко
2013 Вісник Полтавської державної аграрної академії  
Були проведені експериментальні дослідження для визначення впливу попередньої ультразвукової обробки води на схожість та енерґію проростання насіння цук-рового буряка. Крім того проводились експеримента-льні дослідження із вивчення впливу тривалості уль-тразвукової обробки на енерґію проростання. Пода-ються результати проведених експериментальних випробувань та одержані характеристики процесу проростання насіння в звичайній воді з міського водо-гону та у воді, яку попередньо піддавали
more » ... ковій обробці, проводиться їх порівняльний аналіз. Experimental studies have been conducted to determine the effect of ultrasonic pre-treatment of water on germination and vigor of seeds of sugar beet. Experimental studies have been conducted to determine the effect of duration of ultrasonic treatment on vigor. Served results of experimental tests and obtained characteristics of the process of seed germination of plain water from the municipal water supply and water that previously was subjected to ultrasonic treatment and a comparative analysis are conducted.
doi:10.31210/visnyk2013.04.07 fatcat:au5woqejl5gkfk7piwgsvi72o4