Teologia mediów i komunikacji – na styku nauk o mediach oraz nauk teologicznych

Andrzej Adamski, Grzegorz Łęcicki
2020 Studia Medioznawcze  
Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na następujące pytania: Czy teologia i nauki o mediach mają pewne wspólne płaszczyzny i obszary zainteresowania? Czy można mówić o powstaniu nowej subdyscypliny nauk teologicznych, będącej zarazem subdyscypliną nauk o mediach, czyli teologii mediów i komunikacji? Autorzy poddają analizie dostępne akty prawne, dokumenty urzędowe, dokumenty Kościoła oraz opracowania poświęcone metodologii nauk o mediach i nauk teologicznych. Odwołują się także do wyników
more » ... własnych, wcześniejszych badań w tym zakresie, które zostały przedstawione w formie syntezy.
doi:10.33077/uw.24511617.ms.2016.65.468 fatcat:nnxotnfyuzcrpgc7mq7cyybonm