İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 3, Sayı 2, 2015, ss.35-44 Üst Orta Gelirli Ülkelerde Sağlık Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Pınar Hayaloğlu, Hasan Çebi, Bal Karadeniz, Teknik Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri, İlişkileri Bölümü, Trabzon
unpublished
fatcat:2vclbb4pqjbv7oad5rqzhvvziy