«HOMO FLOS CADUCUS». Liv og død på en epitafietavle i Stavanger domkirke

Geir Hellemo
2021 Teologisk Tidsskrift  
Sammendrag De norske epitafietavlene har lenge vaert et neglisjert forskningsfelt. I denne artikkelen analyseres det såkalte Humble-epitafiet i Stavanger domkirke, et av de mest storslåtte innenfor sjangeren. Sammenstillingen av innskrifter og portrettmaleri, sammen med ornamentikken og ikonografien på rammeverket, skaper et rikt og mangfoldig tolkningsrom. Den utdypende lesningen av en samtidig likpreken avdekker en teologisk livstolkning som er langt rikere enn det tradisjonelle inntrykket vi
more » ... har av luthersk ortodoks teologi. Abstract The Norwegian epitaphs have long been a neglected field of research. This article is an analysis of one of the most prominent of them, the so-called Humble Epitaph in the Cathedral of Stavanger. The combination of the inscriptions, portrait painting and carved framework enriched with ornaments and biblical iconography represent a unique possibility for interpretation. An investigation of a funeral sermon from the same milieu reveals a theological attitude far richer than what one would expect to find within orthodox theology. Innledning I Stavanger domkirke befinner det seg fortsatt fem epitafietavler. De er ikke veldig iøynefallende; de fleste av dem er plassert for enden av sideskipene. Da jeg under oppveksten besøkte kirken, overså jeg dem fullstendig. Jeg visste nok at de var der, men øynene avviste dem. De var så voldsomme, så overlessede, men først og fremst fremmede, uvedkommende. De alvorlige menneskene fra fordums tid angikk meg ikke på noen som helst måte. Denne holdningen har langsomt og sikkert endret seg. Etter hvert som jeg gjorde meg bedre kjent med kirken, fanget naturlig nok prekestolen, som er skåret av Anders Smith, oppmerksomhet. De fem epitafietavlene kom innenfor synsfeltet da jeg fikk vite at også de var laget av den samme treskjaereren. Jeg skjønte at tavlene i det minste utmerket seg ved å vaere fremragende håndverk.
doi:10.18261/issn.1893-0271-2021-01-02 fatcat:dmqpbi7crvdexouzwt4m3wiiui