Nytt medisinrom ga færre feil

Hilde Solheim Nilsen, Lisbeth Nerdal, Johanne Alteren
2013 Tidsskriftet sykepleien  
Sykepleien 6 | 2013 69 Artikkelen bygger på: DOI-nummer: Teori: 50 % KREVER PRESISJON: Medikamenthåndtering i sykehjem er en krevende oppgave som krever konsentrasjon og nøyaktighet. Arkivfoto: Bo Mathisen. Prosjektarbeid 10.4220/sykepleiens.2013.0056 B 50 % Praksis:
doi:10.4220/sykepleiens.2013.0056 fatcat:ur27itwnnjggdml2upv5htw7wm