KELIMPAHAN DAN KOMPOSISI FITOPLANKTON DI ATAS BATANGHARI BAGIAN HILIR, PROPINSI JAMBI

Samuel Samuel, Zahri Nasution, Akrimi Akrimi
2017 Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia  
Suatu pengamatan terhadap fitoplankton telah dilalukan di DAS Batanghari bagianhilir. Tuiuan pengamatan adalah untuk mengetahui komposisi dan kelimpahan fitoplankton dihubungkan dengan masalah pencemaran di berbagai habitat baik padakeadaan air surut maupun pasang. pengambilan contoh plankton menggunakan plankton net No.25 di 5 stasion pengamatan pada keadaan air rendah/surut (November1994) dan pada keadaan air tinggi/pasang (Januari 1995).
doi:10.15578/jppi.1.2.1995.39-47 fatcat:t7oqmxp75zcshlaxk65xuwlhbu