Boris Aleksandroviç Larin Bölümlerarası Sözlük Merkezi ve Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Emrah ÖZCAN
2017 International Journal of Languages' Education and Teaching  
Boris Aleksandrovich Larin is one of the most important scientists of XX. century, who has qualified scientific studies in many scientific fields such as history of language, dialectology, lexicography et al. The Intradepartmental Lexicographical Studio (Межкафедральный Словарный Кабинет -МСК) was established with his initiation on 1th September 1960 in Leningrad State University (St. Petersburg State University) within Faculty of Philology to perform studies efficiently and effectively in the
more » ... ield of lexicography and to create various types of dictionaries. Four major fields of study were specified by B. A. Larin as main areas of the Studio: regional dictionaries, historical dictionaries, author's dictionary, bilingual author's dictionary. By 1980s proverbs, idioms and slang were also included in research area of the Studio. Moreover, in the course of time the Studio became a coordination center of lexicographical studies which continue in universities such as Kiev, Riga and Saratov. For the purpose of following the studies of research centers which work in the field of lexicography, cooperating with these centers and building upon the information in that field with interdisciplinary studies, in this article, the Boris Aleksandrovich Larin Intradepartamental Lexicographical Studio, which was established by Russian linguist Boris Aleksandrovich Larin in St. Petersburg State University and its works will be covered. ; dil tarihi, leksikoloji, diyalektoloji, leksikografi vd. birçok alanda nitelikli bilimsel çalışmaları olan XX.yy'ın önemli bilim insanlarından biridir. Girişimleriyle 1 Eylül 1960'ta Leningrad Devlet Üniversitesi (St. Petersburg Devlet Üniversitesi) Filoloji Fakültesi bünyesinde leksikografi alanında araştırmaları daha etkin ve verimli bir şekilde yürütmek ve farklı türde sözlükler yapmak amacıyla "Bölümlerarası Sözlük Merkezi" (Межкафедральный Словарный Кабинет -МСК) kurulmuştur. B. A. Larin tarafından merkezin çalışma alanı olarak bölgesel sözlükler, tarihsel sözlükler, yazar sözlükleri ve iki dilli yazar sözlükleri olmak üzere dört ana dal belirlenmiştir. 80'li yıllardan itibaren atasözleri, deyimler ve jargon da merkezin çalışma alanı kapsamına alınmıştır. Sözlük merkezi zamanla Kiev, Riga, Saratov gibi birçok farklı üniversitede sürdürülen leksikografi alanındaki çalışmaların koordinasyon merkezi haline gelmiştir. Bu alanda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası araştırma merkezlerinin çalışmalarının takip edilmesi, bu merkezlerle işbirliğine gidilmesi ve disiplinler arası çalışmalarla alanda teori ve uygulamalara bilgilerin geliştirilmesi amacıyla çalışmamızda günümüzde kurucusunun ismiyle anılan Boris Aleksandroviç Larin Bölümlerarası Sözlük Merkezi hakkında bilgi verilecek ve çalışmaları ele alınacaktır.
doi:10.18298/ijlet.2233 fatcat:557ugrive5dgzp5hrnnu4vleby