3,3'-[(E)-eten-1,2-diil]di(9-heksil-9H-karbazol) bileşiğinin sentezi, X-ışını yapı tayini ve teorik yapı tahmini

Erol Asker, Orhan Zeybek, Fahrettin Filiz
2016 SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi  
ÖZ 3,3'-[(E)-eten-1,2-diil]di(9-heksil-9H-karbazol) bileşiği 9H-karbazoldan çıkarak üç basamakta sentezlenmiş ve yapısı spektroskopik yöntemlerle aydınlatılmıştır. Kristal yapısı monoklinik uzay grubu P21/c'de çözülmüş ve geometrik özellikleri yarı-deneysel PM7 ve teorik DFT/B3LYP hesaplamalarla elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır. DFT hesapsal sonuçlar ile X-ışını kırınımı deneysel sonuçlar arasında yüksek korelasyon belirlenmiştir. Kristal yapıdaki moleküller arası etkileşimler
more » ... n öncü orbitallerle açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: 1,2-dikarbazolileten, kristal yapı, DFT ve PM7 hesaplamaları Synthesis, X-ray structural characterization and theoretical prediction of 3,3'-[(E)-ethene-1,2-diyl]di(9-hexyl-9H-carbazole) ABSTRACT 3,3'-[(E)-ethene-1,2-diyl]di(9-hexyl-9H-carbazole] compound was synthesized in three steps beginning from 9Hcarbazole and its structure was characterized via spectroscopic techniques. Its crystal structure was solved in monoclinic space group P21/c and geometrical properties were compared with data obtained from PM7 and DFT/B3LYP theoretical calculations. High correlation between DFT computational and X-ray diffraction experimental results has been determined. Intermolecular associations in crystal structure have been attempted to be explained using the calculated frontier orbitals.
doi:10.16984/saufenbilder.70389 fatcat:xpiqjmmzsrdwld5q2pbx24qnwu