"Wyjaśnienie gnozy" z XI Kodeksu Nag Hammadi (NHC, XI, 1) w kontekście gnostyckiej sekty Walentynian

Ewa Kowalczyk
2010 Seminare Poszukiwania naukowe  
WYJAŚNIENIE GNOZY Z XI KODEKSU NAG HAMMADI (NHC, XI,1) W KONTEKŚCIE GNOSTYCKIEJ SEKTY WALENTYNIAN Nag Hammadi -mała gmina chrześcijańska w Egipcie. Tu już pojawia się wątpliwość. Chrześcijańska? Taką wątpliwość wprowadzają teksty z biblioteki w Nag Hammadi znalezione w połowie XX wieku, a pochodzące z II-III wieku po Chr. Ich gnostyckie zabarwienie zastanawia... WSTĘP Wyjaśnienie gnozy pochodzi z XI kodeksu Nag Hammadi, znalezionego w 1945 r. przez dwóch braci, Muhammada i Khalifaha Ali. Jest
more » ... isem dokonanym przez samych gnostyków. W Nag Hammadi odkryto właśnie tego typu teksty o zabarwieniu gnostyckim, zebrane w kodeksy, a napisane w języku koptyjskim. Znalazły się tu również apokryfy Nowego Testamentu. W Nag Hammadi żyły więc wspólnoty ludzi, patrzące na Boga z różnej perspektywy. Dzięki wspomnianym wyżej odkryciom, mamy możliwość poznania praw rządzących tymi wspólnotami przez pryzmat relacji ich członków. Przez wiele wieków bowiem o gnozie II wieku wiadomo było tylko tyle, ile przekazali pisarze kościelni. Jest to więc relacja największych przeciwników gnozy. Zrozumiałe zatem staje się piętnowanie gnostyków w celu obrony prawowiernej doktryny chrześcijańskiej. A czym była gnoza dla jej krzewicieli? Stanowiła nowy nurt religijno-filozoficzny, który powstał w obrębie chrześcijaństwa. Wydaje się, że teoretyczna refleksja nad zagadnieniem i analiza tekstów źródłowych stanowi interesujący materiał i przyczyni się do podjęcia dalszych badań w tym zakresie. Niniejszy artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie, jak silne były związki wspólnoty z Nag Hammadi z chrześcijaństwem oraz gnozą.
doi:10.21852/sem.2010.28.19 fatcat:qmuyrncuvrbjhjkeuuhvmf644y