Sposoby planowania rodzicielstwa a jakość małżeństwa młodych dorosłych

Marta Komorowska-Pudło, Iwona Rawicka
2020
Planowanie rodziny to ważny czynnik oddziałujący na jakość życia małżonków w obszarze więzi, miłości, seksualności, komunikacji i poczucia wzajemnego doboru. W badaniach podjęto analizę dotyczącą określenia zależności, jaka występuje między wyborem przez małżonków sposobu planowania rodziny a jakością ich wzajemnej więzi i relacji. Z dotychczasowych badań wynika, że małżeństwa osób planujących rodzinę w oparciu o metody rozpoznawania płodności cechują się wyższym poziomem jakości, w porównaniu
more » ... ości, w porównaniu do małżeństw opierających swoje cele prokreacyjne o stosowanie środków antykoncepcyjnych. Dane uzyskane w podjętych badaniach potwierdziły dotychczasowe analizy, jednakże mimo widocznych zależności między wyborem metod planowania rodziny a jakością małżeństw zaprezentowanych w skalach procentowych niewiele danych zostało potwierdzonych statystyczną analizą danych. W związku z powyższym do wniosków z badań należy podchodzić z pewną ostrożnością. Uzyskane w badaniach dane wskazują, że małżonkowie stosujący naturalne planowanie rodziny w większym stopniu niż stosujący antykoncepcję obdarzają siebie wysokim poziomem więzi, miłości, satysfakcji seksualnej, szczególnie w zakresie sfery emocjonalnej i poczucia kontroli. Małżonkowie stosujący naturalne planowanie rodziny obdarzają się wyższym poziomem wsparcia, a niższym deprecjacji i rozczarowania. Jednocześnie też obdarzają siebie wyższym poziomem intymności, są bardziej ze sobą zgodni, usatysfakcjonowani jakością swojego związku, bardziej zadowoleni z samorealizacji w rolach małżeńskich i rodzinnych. Ze względu na ukazane znaczenie wyboru przez małżonków sposobów realizacji celów prokreacyjnych w kontekście jakości łączącej ich więzi i relacji, oddziałującej na atmosferę całego życia małżeńskiego i rodzinnego, wskazane jest zweryfikowanie otrzymanych w niniejszych badaniach wyników w kolejnych analizach opartych o celowo dobraną populację osób, stanowiących porównywalne grupy w zakresie stosowania określonych metod planowania rodziny. Należy w tym miejscu podkreślić znaczenie te [...]
doi:10.34766/fetr.v43i3.311 fatcat:m6n3lwj7nzchnpdweehrxwiyje