PRACTICE-ORIENTED LEARNING OF BACHELORS OF ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS

Halyna Horbenko, Borys Grinchenko Kyiv University
2015 Continuing Professional Education Theory and Practice  
У статті з'ясовано значення та обґрунтовано необхідність впровадження практико-орієнтованого навчання у процес підготовки бакалаврів з реклами та зв'язків з громадськістю, вказано на недостатність наукового та методичного розроблення науковцями даного питання, розкрито сутність і значення прикладного бакалаврату, програма якого передбачає найактивнішу участь у навчальному процесі підприємств-партнерів, з'ясовано особливості практико-орієнтованих технологій навчання, перехід до яких формує
more » ... тні вимоги до кадрів різного профілю, а також розкрито досвід реалізації практико-орієнтованого навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка, зокрема відзначено досягнення студентів кафедри реклами та зв'язків з громадськістю завдяки організації навчального процесу відповідно до принципів практико-орієнтованої освіти. Ключові слова: бакалавр з реклами та зв'язків з громадськістю; вищий навчальний заклад; практико-орієнтоване навчання; прикладний бакалаврат.
doi:10.28925/1609-8595.2015.4.6469 fatcat:453ozmmxzvgdjnllxxtzprqbpi