THE INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS AND CUTTING FORCES OF STEELS COOLED IN SAND AND AIR AFTER HOT FORGING

Barış Özlü, Halil Demir, Mustafa Türkmen, Süleyman Gündüz
2019 E-journal of New World Sciences Academy  
ÖZ Bu çalışmada, 38MnVS6 mikroalaşımlı ve 41Cr4 ıslah çelikleri kapalı kalıpta sıcak dövme sonrası kumda ve havada kontrollü olarak soğutulmuştur. Daha sonra numunelerin mikroyapı ve sertlik ölçümleri yapılmıştır. Sıcak dövme sonrası kontrollü olarak kumda ve havada soğutulan numunelerin, mikroyapı ve sertliklerindeki değişimin işlenebilirlik üzerine etkileri incelenmiştir. İşlenebilirlik deneyleri tornalama metoduyla soğutma sıvısı kullanılmadan kuru şartlarda yapılmıştır. Tornalama deneyleri
more » ... aplamalı karbür uç kullanarak kesme hızı ve talaş derinliği sırasıyla 180 m/dak ve 0.6 mm'ye sabitlenerek dört farklı ilerleme hızında (0.04, 0.08, 0.12 ve 0.16 mm/dev) yapılmıştır. Her bir numune için yukarda bahsedilen şartlarda yapılan tornalama deneyleri sonunda kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülük değerleri (Ra) ölçülmüştür. Sonuçlar, farklı ortamlarda kontrollü olarak soğutulan numunelerin mikroyapı ve sertliklerinde meydana gelen değişikliklerin kesme kuvvetlerini ve yüzey pürüzlülüğünü önemli ölçüde etkilediğini göstermiştir. ABSTRACT In this study, 38MnVS6 microalloyed and 41Cr4 heat-treatable steels were subject to a controlled cooling in air and sand after closed die hot forging. Subsequently, microstructure and hardness of the samples were measured. The effects of changes in microstructure and hardness on machinability of samples, which were controlled-cooled in air and sand after hot-forging, were investigated. The machinability test was carried out by turning method in dry conditions without using coolant. Turning tests were made by using coated carbide cutting tool at four different feed rates (0.04, 0.08, 0.12 and 0.16mm/rev) while cutting speed and cutting depth were fixed at 180m/min and 0.6mm, respectively. The cutting forces and surface roughness values (Ra) were measured for each sample at the end of turning tests which were conducted in conditions mentioned above. Results showed that changes in microstructure and hardness of samples, which were controlled-cooled in different mediums, significantly affected cutting forces and surface roughness.
doi:10.12739/nwsa.2019.14.2.2a0167 fatcat:r6c7qtmpyzdz7bkut3ky2q7iaq