Subacute Thyroiditis During Pregnancy

Canan Yıldız, Murat Altay, Murat Dağdeviren
2017 Çağdaş Tıp Dergisi  
ÖZ Bu yazıda, 33 yaşında gebe bir hastada, gebeliğin birinci trimesterinde ortaya çıkan bir subakut tiroidit olgusu sunulmuştur. Hamilelikte oluşan tirotoksikoz nadir görülen bir durumdur ve tüm gebeliklerin % 0,1 ila % 0,4'ünde görülür. Graves Hastalığı ve geçici gestasyonel tirotoksikoz, gebelik sırasında ortaya çıkan tirotoksikozun çoğunluğunu oluşturur. Ancak subakut tiroidit de gebelikte geçici tirotoksikoza neden olabilir. Hastaların çoğunluğu tedavi olmadan düzelse de, gebelikte ortaya
more » ... gebelikte ortaya çıkabilecek komplikasyonlar göz önüne alınmalı ve her hasta ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Sonuç olarak, gebelikte tirotoksikozun ayırıcı tanısı ve tedavi planı iyi yapılmalı ve ayırıcı tanıda subakut tiroidit de düşünülmelidir. ABSTRACT In this article, we present a case of subacute thyroiditis occurring in the first trimester of pregnancy in a 33-years-old pregnant patient. Thyrotoxicosis during pregnancy is a rare condition and occurs in 0.1 to 0.4% of all pregnancies. Graves' Disease and transient gestational thyrotoxicosis constitute the majority of emerging thyrotoxicosis during pregnancy. Subacute thyroiditis may also cause temporary thyrotoxicosis. Although the majority of the patients recover without treatment, complications in the pregnancy should be considered and each patient must be evaluated individually. As a result, differential diagnosis of thyrotoxicosis in pregnancy and treatment plan should be done well and subacute thyroiditis should be considered in differential diagnosis.
doi:10.16899/gopctd.302434 fatcat:ev6szvizafc7hkt6pxkk36kjkm