Karolak, Wojciech [book]

Wolfram Knauer, Adam Cegielski, Barry Kernfeld
2003 Oxford Music Online   unpublished
Badania powierzchni świetlnej kostkowych pulpitów nastawczych Streszczenie. W artykule opisano budowę pulpitów nastawczych służących do sterowania ruchem kolejowym. Pulpity kostkowe zawierają elementy rozmieszczone w kostkach o typowych kształtach. Zaprezentowane zostały wyniki doświadczeń związanych z pomiarem luminancji i barwy pulpitów przy wykorzystaniu wprowadzanych źródeł LED oraz stosowanych żarówek 24V.Brak precyzyjnych wytycznych dotyczących barw stosowanych odnośnie tła i elementów
more » ... nalizacyjnych sprawia, że przy różnych konfiguracjach kostek i źródeł otrzymywana barwa odbiega od oczekiwanej. Abstract. In this article topological operation tables used to steer and control railway traffic are submitted. Tables contain elements set in typically shaped cubes. The article describes results of experiments connected with measurement of luminance and colour of operation tables with normally used 24V bulbs and with introduced LEDs. The lack of precised directives about colours used for background and signal elements makes that with different configurations of cubes and sources achieved colour is different that predicted. Measurements of illuminating surface at topological operation tables. Słowa kluczowe: pulpity kostkowe, barwa, luminancja, sterowanie ruchem kolejowym.
doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.j242400 fatcat:iqbjd7h6bbfvdlqxrf34vfwm6u